פאיז חטיב
פאיז חטיב

התמחות ראשית: גינקולוגיה אונקולוגית

חברות באיגודים מקצועיים: The Israeli Society of Gynecologic Oncology החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית