* ידוע לי ששיחת הייעוץ אינה כוללת בדיקה גופנית ושההמלצות שינתנו לי הן על בסיס המידע שהעברתי לאיש המקצוע .  
* מאשר בזאת שאין ולא יהיו לי תלונות בגין קבלת הייעוץ מאיש המקצוע באמצעות שיחת וידאו זו.
* ידוע לי שחל איסור על רופא שטיפל בי במסגרת המערכת הציבורית לקבל אותי לפגישת ייעוץ פרטית.
* המטופל לא יכתוב בשדה "מידע נוסף לרופא" מידע המכיל סודיות רפואית (למרות שבכל מקרה האתר לא יעשה כל שימוש במידע הנכתב בשדה זה).