נפרולוגיה

רופאים שהתמחותם הראשית נפרולוגיה

d-r.co.il ייעוץ רפואי אונליין ב"זום" יש 245 חברים רשומים

בנימין ארונוף

בנימין ארונוף
נפרולוגיה

רופא

מרים דוידוביץ

מרים דוידוביץ
נפרולוגיה

רופא

אלכס בלאו

אלכס בלאו
נפרולוגיה

רופא

בוריס זינגרמן

בוריס זינגרמן
נפרולוגיה

רופא

צבי ברנע

צבי ברנע
נפרולוגיה

רופא

רלו צ'רנס

רלו צ'רנס
נפרולוגיה

רופא

מרינה צרקוב

מרינה צרקוב
נפרולוגיה

רופא

גפרי בונר

גפרי בונר
נפרולוגיה

טרם נקבע / אחר
-

הרמן שלבובסקי

הרמן שלבובסקי
נפרולוגיה

רופא

רינת חוני

רינת חוני
נפרולוגיה

רופא

חנה יגיל

חנה יגיל
נפרולוגיה

רופא

קלייב גולד

קלייב גולד
נפרולוגיה

רופא

איריס ויינטל

איריס ויינטל
נפרולוגיה

רופא

דניאלה מגן

דניאלה מגן
נפרולוגיה

רופא

דניאל לנדאו

דניאל לנדאו
נפרולוגיה

רופא

דוד דרמון

דוד דרמון
נפרולוגיה

רופא

דוד טובבין

דוד טובבין
נפרולוגיה

רופא

דוד ון-דייק

דוד ון-דייק
נפרולוגיה

רופא

דוד זקס

דוד זקס
נפרולוגיה

רופא

דגנית דינור

דגנית דינור
נפרולוגיה

רופא

אולגה צימרמן

אולגה צימרמן
נפרולוגיה

רופא

מיכאל סוחוליטקו

מיכאל סוחוליטקו
נפרולוגיה

רופא

דונלד סילברברג

דונלד סילברברג
נפרולוגיה

רופא

מרינה גולדפרב

מרינה גולדפרב
נפרולוגיה

רופא

אירינה רוביניציק

אירינה רוביניציק
נפרולוגיה

רופא

פבל שיינברג

פבל שיינברג
נפרולוגיה

רופא

כמאל חסן

כמאל חסן
נפרולוגיה

רופא

ישראל יארובוי

ישראל יארובוי
נפרולוגיה

רופא

חנה שלו

חנה שלו
נפרולוגיה

רופא

יהושוע עירון

יהושוע עירון
נפרולוגיה

רופא