נוירולוגיה ילדים

 חברים שהתמחותם הראשית היא נוירולוגיה ילדים

אברהם שטינברג

אברהם שטינברג
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

טל גלבוע

טל גלבוע
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

שגיא לרמן טלי דוקטור

שגיא לרמן טלי דוקטור
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

תמר שטיינברג

תמר שטיינברג
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

עמנואל תירוש

עמנואל תירוש
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

אורי קרמר

אורי קרמר
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

אביבה מימוני בלוך

אביבה מימוני בלוך
נוירולוגיה ילדים

רופאה

ורד ברזילי פסח

ורד ברזילי פסח
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

קעדאן וליד דוקטור

קעדאן וליד דוקטור
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

מריה גינזברג

מריה גינזברג
נוירולוגיה ילדים

רופאה

נתן ווטמברג

נתן ווטמברג
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

יהודה סנצקי

יהודה סנצקי
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

שילון יובל דוקטור

שילון יובל דוקטור
נוירולוגיה ילדים

רופא
-

זמיר שורר

זמיר שורר
נוירולוגיה ילדים

רופא
-